ÁSZF & Adatvédelemi tájékozató

1. A weboldal szerkesztője, tulajdonosa, adatkezelője, üzemeltetője

Az excelmarketing.hu (a továbbiakban Weboldal) tartalmi szerkesztője, tulajdonosa, és az adatkezelő Gábriel Ádám (a továbbiakban Oldal tulajdonosa). Az oldal működésének technikai hátterét (tárhely, domain) a 
EZIT Kft. biztosítja.

Az oldal tulajdonosának e-mail címe: hello@excelmarketing.hu

Ön, mint az oldal látogatója (a továbbiakban Felhasználó) az oldal első meglátogatása során megjelenő tájékoztató ablakban tudja elfogadni jelen ÁSZF-t és Adatkezelési tájékoztatót.

2. Szerzői jog

Minden a Weboldalon található tartalom (így különösen: szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, know-how, illetve az excekmarketing.hu domain név) az Oldal tulajdonosának kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdése értelmében szerzői jogi oltalom alatt álló műnek minősül, illetve azok felhasználására vonatkozóan az
Oldal tulajdonosa a szerzőktől érvényes engedéllyel rendelkezik.

Az Oldal tulajdonosa fenntart minden, a Weboldal bármely részének, részeinek, bármilyen módszerrel vagy technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi rendelkezésekre.

Az Oldal tulajdonosa előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Weboldal egészének, vagy részeinek (így különösen: szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, képzés) feldolgozása, értékesítése, terjesztése, sokszorosítása, adatbázisban történő tárolása, valamint kereskedelmi forgalomba hozatala.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Oldal tulajdonosa követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését.

A Weboldalról értesüléseket átvenni csak a Honlapra történő hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az Átvevő nem módosíthatja az eredeti információt, a Weblapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltüntetni, valamint erre vonatkozóan az Oldal tulajdonosától írásbeli engedélyt kért és kapott.

3. Adatvédelem és Titoktartás

3.1 Az adatkezelés jogalapja

Az Oldal tulajdonosa kötelezettséget vállal arra, hogy mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”) a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelmét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infótörvény”), a Személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-I (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően folyamatosan biztosítja.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény rendeli el. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • telefon: +3613911400
 • email: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • honlap: www.naih.hu

3.2 Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történő kapcsolattartás, hírlevélre való feliratkozás, megrendelés és esetlegesen nyereményjátékban való részvétel.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a MailChimp rendszerében tárolja, amelyhez Adatkezelő és az általa megbízott IT fejlesztő rendelkezik hozzáféréssel. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

3.3 A kezelt személyes adatok köre

Személyes adatot a hírlevélküldő szolgáltatásunk igénybevétele céljából kezelünk, amelyre a Felhasználó a Weboldalon tud feliratkozni. A hírlevelére történő feliratkozáshoz a név (keresztnév vagy becenév) és az elektronikus levelezési cím (e-mail cím) megadása szükséges.

3.4 Fel- és leiratkozás menete

A hírlevélhez való feliratkozáshoz a Felhasználó beírja keresztnevét és az e-mail címét a feliratkozó űrlap mezőibe, majd a „Feliratkozás” gomb megnyomásával ráutaló magatartással megerősíti, hogy ismeri és elfogadja az ÁSZF & Adatvédelmi tájákozatót.

A Felhasználó a hírlevelek alján található linkre történő kattintással tud leiratkozni a hírlevélről.

A Felhasználó a fenti módon megadott hozzájárulását bármikor jogosult e-mail formájában visszavonni a fent megadott lehetőség szerint. Leiratkozást követően az adatokat haladéktalanul töröljük,  az adatkezelés véget ér.

4. Látogatottság mérés

Az Oldal tulajdonosa a Weboldalra érkező Felhasználót, a látogatók számát, jellemzőit a Google Analytics webanalitikai szolgáltatással méri. A Google Analytics működése során számos jellemzőjét naplózza a Felhasználónak:

 • melyik weboldalról érkezik
 • milyen internetes böngésző programot használ
 • milyen operációs rendszert használ
 • milyen monitor felbontást, színmélységet alkalmaz
 • mely oldalakat nézi meg a Weboldalon
 • mennyi időt tölt az egyes oldalak meglátogatása során
 • milyen kereséseket végez a Weboldal saját keresője segítségével

A Google Analytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy Önt, mint magánszemélyt név szerint azonosítsuk, azonban egy későbbi látogatása során képes felismerni, hogy az Ön számítógépéről, az Ön által használt böngészővel valaki már járt a Weboldalon korábban.

A méréshez a rendszer kisméretű adatfájlokat, ún. sütiket (cookiekat) helyez el böngészőjében.

A mérés célja a felhasználói szokások megismerése, ezáltal a Weboldal bővítése, fejlesztése az így kinyert információk alapján. Célja még az oldalra érkező Felhasználók keresési szokásainak felmérése, az alkalmazott kereső kifejezések feltérképezése a Felhasználók érdeklődési körének megismeréséhez, hogy az új tartalmak jobban igazodjanak a keresett információkhoz.

Mi az a cookie?

A Honlap cookie-kat használ. A cookie-k rövid, szöveges fájlok, amelyeket a számítógép, tablet vagy mobiltelefon tárol. Némely cookie-k ahhoz szükségesek, hogy a honlap működése optimális legyen; más cookie-k segítik a honlap fejlesztését vagy lehetővé teszik, hogy jobb felhasználói élményt nyújtsunk a honlap látogatóinak.

5. Érvényesség

Jelen adatvédelmi nyilatkozat 2020. október 03-tól visszavonásig érvényes. Az Oldal tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozaton bármikor módosítson.