9. Lecke – Funkciók

Funkciók

Funkciók

Funkciónak nevezzük VBA-ban a teljes programunk azon részeit, amelyeket egy speciális feladat ellátására hoztunk létre, és valamilyen értéket adnak vissza.

Gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy létrehozunk egy funkciót, kvázi egy kis programot, amit később, máshol felhasználunk. Így a funkcióknak 2 része van, egyik ahol definiáljuk, másik pedig az a forma, ahogy hivatkozunk rá.

Funkciók segítségével, akár saját képleteket is létrehozhatunk.

Nézzünk is egy egyszerű gyakorlati példát, hogy érthető legyen, miről is beszélünk.

Példa 1.

Nyissunk egy üres táblázatot, A1 cella értéke legyen 200, B1 cella értéke legyen 300. Létre fogunk most hozni egy saját képletet, ami összeadja ezt a két számot.

Hozzunk létre egy új makrót Makró1 néven.

A VBA ablakban, ezt látjuk:
Makró1

Megtanultuk és elfogadtuk, hogy a makrónk a Sub keretben van mindig. Eddig csak ezt használtuk, azonban a funkciók nem Sub-ot használnak, hanem Function-t. (A a Sub és a Function között a különbség, hogy a Funcktion egy értéket ad vissza, a Sub pedig nem ad vissza értéket.)

Töröljük a Sub-os kódunkat, és írjuk be a következő kódot:
Function

Function Osszead(a As Integer, b As Integer)
   Osszead = a + b
End Function

Mit is látunk?

A Sub helyett Function a keret. A Makró1-et átneveztem Osszead-ra, majd azt követően egy zárójelben definiáltam két változót, agyiknek „a” a neve, másiknak „b”. Mind a kettő Integer, azaz szám. A keretben a programunk pedig összeadja „a”-t és „b”-t, ami az Osszeadnak az értéke lesz.

Ezzel létrehoztunk egy új funkciót, amit most használjunk is fel képletként.

Menjünk vissza a táblázatunkba. C1 cellába írjuk be: =Osszead(A1;B1)

Saját képlet

Példa 2.

Mivel a kódos ablakban töröltük a Makró1 nevű Sub keretes makrónkat, így az töröltük is a rendszerből. Viszont létre tudjuk hozni úgy is, ha csak az előző funkciónk alá beírjuk újra. Ekkor a funkció és a sub között egy vonal fog megjelenni, ami segít átláthatóvá tenni a programunkat, valamit el is szeparálja egymástól a két elemet.

function + sub

A 2. példánkban felhasználjuk az első példában írtakat, viszont nem képletként fogjuk alkalmazni, hanem felhasználjuk a tényleges makrónkban.

Meghatározunk két változót a Sub-os makrónkban, majd meghívjuk benne a funkciónkat.

Function Osszead(a As Integer, b As Integer)

   Osszead = a + b

End Function

Sub Makró1() 'Felveszünk 2 változót Dim elso_szam As Integer Dim masodik_szam As Integer 'Értéke adunk ennek a két változónak elso_szam = 400 masodik_szam = 600 'felhasználjuk a korábban készített funkciónkat, beletesszük a két változónkat 'MsgBox segítségével kiírjuk az értékét MsgBox Osszead(elso_szam, masodik_szam) End Sub

Az eredmény, hogy egy párbeszédablakban kiírja, hogy 1000.

Előre beépített funkciók

Ha a funkciók képletszerű alkalmazásából indulunk ki, akkor az Excel függvények is egy előredefiniált funkciók. Azonban ha VBA-ban, a kódunkban szeretnénk ezeket használni akkor ügyelnünk kell rá, hogy angolul használjuk ezeket a függvényeket. Ebben segíthet az angol-magyar, magyar-angol Excel függvény fordítónk is.

Azonban ügyeljünk rá, hogy a magyar és angol képletek között nem csak a függvény neve változik, hanem a magyarban használt pontosvessző helyett, angolban sima vesszőt használnak.

Nézzünk egy példát:
Alkalmazzuk a magyarul BAL függvényt a programunkban. Ez annyit tesz, hogy egy szövegben megnézi mi az első x számú karakter balról nézve.

Ha például a szövegünk kelkáposztafőzelék, és az első 5 karakterre vagyunk kíváncsiak, akkor a képlet így nézne ki:
=BAL(„Kelkáposztafőzelék”;5)

Viszont ha ezt a programunkban kell alkalmazni, akkor ez lesz:

Sub Makró1()

   'Felveszünk 1 változót
   Dim szoveg As String

   'Értéke adunk a változónak
   szoveg = "Kelkáposztafőzelék"

   'Megnézzük a szoveg változó első 5 karakterét, balról nézve
   MsgBox Left(szoveg, 5)

End Sub

Az eredmény „Kelká” lesz.

Gyakorlati feladat

1. Vegyünk fel 5-5 számot „A” és „B” oszlopba.
2. Készítsünk egy új képletet (funkciót), ami kiszámolja, hogy az A oszlop eleme hány százaléka a B oszlop elemének.
3. For ciklus segítségével írjuk ki a C oszlopba az új képletünket

Íme a megoldás:

Function szazalek(a As Integer, b As Integer)
   szazalek = a / b * 100
End Function

Sub Makró1() For i = 1 To 5 Cells(i, 3).Value = szazalek(Cells(i, 1).Value, Cells(i, 2).Value) Next End Sub

Összefoglalás

– Megtanultuk alkalmazni a funkciókat
– Tudunk már készíteni saját képleteket
– Tudjuk, hogy angolul kell használni a képleteket, ha a programunkban akarjuk alkalmazni azokat.

Excel VBA Gyakorlatok pdf – ha gyakorolni szeretnél még

Izgalamas feladatok kezdőtől haladóig – Ár: 9.990 HUF

Akár tapasztalt Excel felhasználó vagy, aki bővíteni szeretné képességeit, akár csak kezdő, és ismerkedsz az automatizálással, ez a példatár útmutatást nyújt a Excel VBA programozás alapjaihoz, és segít fejleszteni a képességeidet lépésről lépésre.

A belsejében számos gyakorlatot és a valós életből vett példákat találsz, amelyek akár ihletet is tudnak adni, milyen irányba tudod még jobban kihasználni az Excel VBA programozásban rejlett lehetőségeket. A gyakorlatokat úgy terveztem, hogy érdekesek, informatívak és legfontosabb, hasznosak legyenek!

Mennyire találtad hasznosnak ezt cikket?
[Összes szavazat: 3 Átlag értékelés: 5]